Zgodnie z nazwą ANUKA, która oznacza “zestrojenie z naturą“, Misją Fundacji jest współdziałanie z siłami natury i harmonijne inspirowanie twórczego rozwoju, w celu uzyskania i zachowania szeroko pojętego psychofizycznego dobrostanu jednostek i społeczności.

Misja ta podkreśla ważne miejsce Kultury i Natury w profilaktyce zdrowia, rozwoju osobistym oraz twórczych i naturalnych formach terapii, a także w kształtowaniu poczucia ogólnoludzkiej wspólnoty poprzez aktywizację społeczną, współpracę międzykulturową, ochronę różnorodności i ochronę środowiska naturalnego, jako istotnych czynników integrujących życie wewnętrzne człowieka z zewnętrznymi jego przejawami.